Keräilykortit.fi -verkkokaupan toimitusehdot

1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Keräilykortit.fi -verkkokaupan (”Verkkokauppa”) tuotteisiin, tilauksiin ja toimituksiin Verkkokaupan ja sinun (”Asiakas”) välillä.

Keräilykortit.fi -verkkosivustoa ylläpitää Henri Andell, Postipuuntie 1 B 02650 Espoo.

2. Hinnat, tilaukset ja toimitus

Verkkokauppa on tarkoitettu Suomessa asuville kuluttajille.

Verkkokaupalla on oikeus peruuttaa tilaus, jos tilauksen toimitusosoite on Suomen ulkopuolella. Jos Verkkokauppa hyväksyy toimituksen Suomen ulkopuolelle, Asiakas vastaa mahdollisista lisäkustannuksista, kuten tulleista ja veroista.

Tekemällä tilauksen Asiakas vahvistaa olevansta täysi-ikäinen tai että hänellä on huoltajan lupa tehdä tilaus ja että hän on oikeustoimikelpoinen. Tekemällä tilauksen Asiakas vahvistaa, että hänen antamat tiedot ovat oikein ja riittävät.

Sopimus osapuolten välillä syntyy, kun Verkkokauppa vahvistaa sähköpostilla Asiakkaan tekemän tilauksen (”Tilausvahvistus”).

Tilauksissa noudatetaan niitä tuotteiden hintoja, toimituskuluja ja muita ehtoja, jotka ovat esillä Verkkokaupassa tilauksen tekohetkellä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskuluja, ellei toisin ole mainittu.

Verkkokaupalla on oikeus peruuttaa tilaus, jos tuotteen hinnoittelussa on ilmeisiä virheitä. Verkkokaupalla on oikeus peruuttaa myös ilmeisen virheellisten tuotteiden tilaukset, joiden toteuttaminen aiheuttaisi kohtuutonta vaivaa Verkkokaupalle. Jos Verkkokauppa peruuttaa tilauksen, Verkkokauppa palauttaa Asiakkaan mahdollisesti maksaman hinnan täysimääräisenä Asiakkaan valitseman maksutavan mukaisesti.

3. Maksu- ja toimitustavat

Asiakas voi maksaa tilauksen Verkkokaupassa tarjolla olevien maksutapojen mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on oikeudet käyttää valittua maksutapaa. Jos Asiakas valitsee luotollisen maksutavan, Verkkokaupalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot. Verkkokauppa voi myös edellyttää Asiakkaan tietojen varmistusta ennen tilauksen vahvistusta.

Asiakas voi valita Verkkokaupassa tarjolla olevista toimitustavoista hänelle sopivamman. Toimitusvaihtoehdot ja niiden hinnat on esitetty Verkkokaupassa ja toimituksen hinta lisätään tilaukseen tilauksen tekohetkellä Verkkokaupassa esitetyn hinnan mukaisesti.

Asiakkaan tulee maksaa tilaus ennakkoon, ellei Verkkokauppa ole erikseen myöntänyt Asiakkaalle maksuaikaa. Verkkokauppa omistaa tuotteet, kunnes Asiakas on maksanut tilauksen kokonaisuudessaan.

4. Toimitusaika

Verkkokaupan tilaukset pyritään lähettämään Asiakkaalle viimeistään 10 arkipäivää tilauksen jälkeen. Koska tuotteet valmistetaan yksilöllisesti Asiakkaan tietojen perusteella, ei toimitusaika sido Verkkokauppaa. Mahdollisista toimitusviiveistä Verkkokauppa ilmoittaa asiakkaalle erikseen. Jos Asiakkaalla on tarve kiireelliselle toimitukselle tai varmistetulle toimitusajalle, Asiakkaan tulee olla yhteydessä Verkkokaupan asiakaspalveluun ennen tilauksen tekemista, jolloin Verkkokauppa voi koittaa järjestää tietyn toimitusajan etukäteen sovitusti.

5. Tilauksen peruuttaminen

Koska Verkkokaupan tuotteet tehdään yksilöllisesti tilauksesta Asiakkaan antamien tietojen perusteella, tuotteilla ei ole kuluttajasuojalain mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta (Kuluttajasuojalaki 16 §, peruuttamisoikeuden rajoittaminen kohdan 3 perusteella).

Kun Verkkokauppa vahvistaa tilauksen Asiakkaalle, lähettää Verkkokauppa Asiakkaan räätälöimät tuotteet valmistukseen, minkä jälkeen valmistuksen pysäyttäminen ei välttämättä ole enää mahdollista ilman lisäkuluja Verkkokaupalle.

Jos Asiakas haluaa peruuttaa tilauksen sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut Tilausvahvistuksen, Asiakkaan tulee olla viipymättä yhteydessä Verkkokaupan asiakaspalveluun, jotta tilanteeseen voidaan yrittää löytää molemmille osapuolille sopiva ratkaisu. Tapauksissa, joissa tuotteen valmistus voidaan peruuttaa ilman lisäkustannuksia, Asiakkaan tilauksen peruuttaminen voi olla vielä mahdollista. Tällaisessa tapauksessa, jos Verkkokauppa peruuttaa tilauksen, Verkkokauppa palauttaa Asiakkaan mahdollisesti maksaman hinnan täysimääräisenä Asiakkaan valitseman maksutavan mukaisesti.

Asiakas vastaa hänelle valmistettavan yksilöllisen tuotteen tietojen oikeellisuudesta hyväksymällä tuotteen vedoksen osana tilausprosessia Verkkokaupassa ennen tilauksen lähettämistä. Vedoksen tarkoitus on auttaa Asiakasta varmistamaan, että hänen syöttämänsä tiedot ovat oikein, ja että tuote vastaa Asiakkaan tarkoitusta. Asiakkaan tulee olla erityisen huolellinen syöttäessään tietoja Verkkokauppaan ja hyväksyessään tuotteen vedoksen ennen tilauksen lähettämistä.

Tilauksen peruuttamiseksi tai tuotteen palauttamiseksi ei katsota sitä, että Asiakas ei vastaanota toimitusta.

6. Takuu ja virhevastuu

Asiakkaan tulee tarkistaa tuotteet mahdollisimman pian, kun ne on toimitettu, ja ilmoittaa mahdollisista virheistä viipymättä Verkkokaupalle. Asiakkaan tulee ilmoittaa Verkkokaupalle viipymättä myös, jos tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana.

Verkkokauppa antaa tuotteilleen 12 kuukauden takuun, joka kattaa tuotteen valmistus- ja materiaalivirheet.

Takuu ei koske tuotteen normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä tai virheellisestä säilytyksestä johtuvia virheitä. Asiakkaan tulee säilyttää tuotteet niille sopivalla tavalla kuivassa ja viileässä paikassa valolta suojattuna, välttää tuotteiden taittamista, hankaamista ja naarmuttamista, sekä olla kastelematta tuotteita tai altistamatta niitä kemikaaleille tai kuumuudelle, jotta tuotteet säilyvät hyvänä mahdollisimman pitkään.

Jos Asiakas on tyytymätön tuotteisiin, tulee hänen olla viipymättä yhteydessä Verkkokaupan asiakaspalveluun ja kuvata tuotteiden virheet mahdollisimman selkeästi. Verkkokaupan tavoitteena on tarjota Asiakkaille mahdollisimman laadukkaita tuotteita, joten kaikki palaute tuotteisiin ja palveluun liittyen on arvokasta ja auttaa Verkkokauppaa kehittämään toimintaa ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

7. Tekijänoikeudet ja yksityisyys

Verkkokaupan tuotteet sisältävät usein Asiakkaan itse lisäämiä materiaaleja ja tietoja, joiden oikeuksista ja velvollisuuksista sovitaan alla.

Lukuun ottamatta tuotteisiin mahdollisesti Asiakkaan lisäämää tekijänoikeuden alaista materiaalia (kuten Asiakkaan itse ottamaa valokuvaa), Verkkokauppa pidättää kaikki tekijänoikeudet tuotteisiin liittyen. Asiakas ei saa oikeutta kopioida, monistaa, muokata tai muuten hyödyntää tuotteita kaupallisessa tarkoituksessa. Tämä ei kuitenkaan estä Asiakasta myymästä tilaamiaan ja Verkkokaupan toimittamia korttejaan edelleen ns. jälkimarkkinoilla toisille kuluttajille.

Jos Asiakas lisää tuotteisiin tekijänoikeuksien alaista materiaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on oikeus käyttää materiaalia tilauksen ja Verkkokaupan palvelun toteuttamisen edellyttämällä tavalla. Tilausta tehdessään Asiakas antaa Verkkokaupalle oikeudet käyttää näitä materiaaleja palvelun ja Asiakkaan tekemän tilauksen toteuttamista varten ilman korvausta. Verkkokaupan oikeudet Asiakkaan toimittamiin tekijänoikeuden alaisiin materiaaleihin rajoittuvat vain kyseisen Asiakkaan tilauksen toteuttamiseen ja Verkkokauppa-palvelun toteuttamiseen kyseiselle Asiakkaalle, ellei Asiakkaan kanssa toisin sovita.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on oikeudet käyttää tuotteiden tilaamiseen liittyviä tietoja, myös mahdollisia henkilötietoja (kuten nimiä tai muita tunnistetietoja), tilauksen ja Verkkokaupan palvelujen edellyttämällä tavalla. Tilausta tehdessään Asiakas antaa Verkkokaupalle oikeudet käyttää näitä tietoja palvelun ja Asiakkaan tekemän tilauksen toteuttamista varten ilman korvausta. Verkkokaupan oikeudet Asiakkaan toimittamiin tietoihin rajoittuvat vain kyseisen Asiakkaan tilauksen toteuttamiseen ja Verkkokauppa-palvelun toteuttamiseen kyseiselle Asiakkaalle. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Verkkokaupan Tietosuojaselosteesta, joka on ladattavissa palvelun verkkosivuilla.

Verkkokaupalla on oikeus peruuttaa tilaus, jos ilmenee, että Asiakkaan toimittamat materiaalit rikkovat tekijänoikeuksia tai Asiakkaan syöttämissä tiedoissa on syytä epäillä henkilötietojen väärinkäytöksiä.  Verkkokauppa ei kuitenkaan vastaa Asiakkaan lisäämien materiaalien mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista eikä henkilötietojen väärinkäytöksistä, vaan niistä vastaa aina Asiakas.

8. Vastuut

Verkkokaupan kokonaisvastuu on rajoitettu siihen, että Verkkokauppa palauttaa Asiakkaalle enintään Asiakkaan maksaman summan takaisin. Verkkokauppa ei vastaa välillisistä vahingoista.

9. Asiakaspalvelu

Asiakas voi ottaa Verkkokaupan asiakaspalveluun yhteyttä mihin tahansa tuotteisiin, tilauksiin, takuuseen, palautuksiin tai verkkokauppaan liittyvissä asioissa. Verkkokaupan yhteystiedot löytyvät palvelun verkkosivuilta.

10.    Muut ehdot

Verkkokauppa voi valita tilauksen toteutustavan ja toteuttaa tilaukset haluamallaan tavalla, myös hyödyntäen alihankintaa.

Nämä toimitusehdot korvaavat kaikki muut aiemmin tai muualla esitetyt toimitusehdot, sisältäen esimerkiksi yhteydenpidon Asiakkaan ja Verkkokaupan välillä, ellei Verkkokauppa erikseen vahvista, että näistä toimitusehdoista poiketaan yksilöidyllä tavalla.  Jos näissä toimitusehdoissa ilmenee jotain sellaista, mikä on ristiriidassa lain kanssa, toimitusehdot pysyvät muuten voimassa.

11.    Ylivoimainen este

Verkkokauppa ei ole vastuussa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, johon Verkkokauppa tai Verkkokaupan alihankkijat eivät ole voineet tilauksen tekohetkellä vaikuttaa. Tällaisia ylivoimaisia esteitä ovat muun muassa mutta ei rajoittaen, luonnonkatastrofi, sähköverkon tai tietoliikenteen häiriöt, tietoturvahyökkäykset, kuljetushäiriöt, lakot ja muut poliittiset mielenilmaukset, viranomaislupien viivästyminen yms.

12.    Sovellettava laki

Näihin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluilla. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus osoittaa tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi ottamalla yhteyttä ennen käsittelyä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvasta riidasta johtuen Asiakas voi nostaa kanteen Verkkokauppaa vastaan Verkkokaupan kotipaikan käräjäoikeudessa, Asiakkaan kotipaikkansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, tai jos neuvotteluille ei päästä ratkaisuun, Suomen käräjäoikeudessa.